THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 1/2020

ĐỢT 1 – 2020 1. Căn cứ thực hiện Tiếp tục chương trình “Kết nối sinh viên với Doanh nghiệp”, CLB Khởi nghiệp Trẻ phối hợp các doanh nghiệp tuyển dụng ứng viên cho các vị trí bổ sung. Các bạn…