Học tiếng Anh qua Film

NGUYỄN MỸ DUYÊN

Báo cáo chuyên đề học tiếng Anh qua Film.

Học tiếng Anh qua Film là đều không mới, tuy nhiên với những cách thức hướng dẫn mới người học sẽ phát triển nhiều kỹ năng tiếng Anh.

Trên đây là phần trình bày của Mỹ Duyên với yêu cầu kể lại phần mở đầu của bộ phim nổi tiếng Beauty and the Beast.

Chúng tôi sẽ sớm có chương trình học tiếng Anh qua film giúp các bạn ở trình độ trung cấp nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. Hãy cùng xem nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *