MỸ DUYÊN: Chuyên đề xã hội

NGUYỄN MỸ DUYÊN

Chuyên đề
Tháng 12/2018

Statement: “The people who have ability always have a large proportion of haters because of the superiority and variety in their style of thinking…

play
Nếu bạn muốn thử kiểm tra năng lực tiếng Anh theo chuyên đề này, hãy bắt bắt đầu Quiz bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *