Topic: Presentation Skills

Topic 02: Presentation Skills

Huỳnh Nguyễn Bảo Lâm

Chia sẻ của Bảo Lâm về kỹ năng thuyết trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *