Quy định

Chào mừng bạn đến với EDU Cần Thơ. Đây là website được sử dụng cho các thành viên EDU Cần Thơ nhằm năng cao năng lực thông qua học tập chuyên nghiệp và rèn luyện kỹ năng.

Để sử dụng được tài nguyên trên website bạn cần hội đủ 02 điều kiện cơ bản

  • Có tài khoản của EDU Cần Thơ dựa trên nền tảng của Microsoft.
  • Được phân quyền vào khóa học, tài liệu tương ứng.

Về vấn đề bản quyền.

Nguồn tài liệu trên EDU Cần Thơ được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Qua sự chọn lựa của Ban Khoa giáo, tài liệu được mua bản quyền hoặc từ các nguồn chia sẻ miễn phí. Do đó, các thành viên tôn trọng và tuyệt đối không chia sẻ tài liệu với bất cứ hình thức nào.

Tham khảo nguồn tài liệu trên EDU Cần Thơ là hoàn toàn không phải chi trả cho bất cứ khoản phí nào khác.

Quy định của EDU Cần Thơ về vấn đề sử dụng tài liệu:

  • Không cho mượn tài khoản.
  • Không để mất tài khoản. Việc mất tài khoản được cấp là trách nhiệm cá nhân
  • Không chia sẻ thông tin, tài nguyên, tài liệu trên hệ thống. Trường hợp vi phạm sẽ do người chia sẻ chịu trách nhiệm đối với bên bảo vệ nội dung bản quyền.

Trong trường hợp cần hỗ trợ hãy liên hệ qua email: hotro@tts.edu.vn

Toàn bộ tài liệu tại EDU Cần Thơ được xem như là một thư viện nội dung trực tuyến có tính chất lưu hành nội bộ.

BAN KHOA GIÁO

EDU CẦN THƠ