Yến Nhi: Kỹ năng bán hàng

NGUYỄN YẾN NHI

Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và lữ hành
Tháng 02/2018

Qua các công việc bán thời gian phù hợp mà bạn đã tham gia… nay Yến Nhi chia sẻ lại một số kinh nghiệm khi bán hàng…

One comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *